Công ty cổ phần đầu tư ngôi sao MêKông  (gọi tắt là Mekongstar JSC) thành lập vào ngày 27/08/2011, Chúng tôi tự hào vì sản phẩm đã được sử dụng trong nhiều tòa nhà và công trình mang tính biểu tượng, cũng như sự phát triểu của nhà ở dân dụng tại miền Nam Việt Nam với sự đóng góp của chúng tôi vào kinh tế môi trường và xã hội, Công ty có hơn 200  nhân viên làm việc tại 3 địa điểm sản xuất tại miền Nam Việt Nam.

MEKONGSTAR mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước bằng cách tiếp tục cung cấp các sáng tạo cho khách hàng, song song với việc cải thiện điều kiện sống của cộng đồng, bảo vệ môi trường, đầu tư vào con người và tăng cường xây dựng bền vững.

MEKONGSTAR  cam kết đặt phát triển bền vững, khẳng định vị thế của mình, trở thành công ty cung cấp bê tông trộn thương phẩm uy tín cao đối với nhà thầu trong nước và quốc tế.

02862703760